به پایگاه اطلاع رسانی نیکان فدک خوش آمدید

اعضای هیئت مدیره

حسینی-نژاد

آقای سید مصطفی حسینی نژاد

مدیر عامل

ذوالفقاری

آقای علیرضا ذوالفقاری فرد

بازرس

زاهد

آقای حسن زاهد

رئیس هیئت مدیره

قاسمی

آقای محمد حسن قاسمی

نائب رئیس هیئت مدیره

میردار

آقای عباس میردار

منشی هیئت مدیره

IMG_0192

آقای محمد صالح مازنی

عضو هیئت مدیره

IMG18035860

آقای سید علی هاشمی

عضو هیئت مدیره